Một Số Lưu Ý Về Release House B/L Khi Xuất Hàng Đi Mỹ Và Canada

Trước khi đọc bài này, các bạn lưu ý các từ viết tắt như sau: AMS: Automatic Manifest System – Kê khai hải quan tự động ISF: Importer Security Filing – Kê khai an ninh dành cho nhà nhập khẩu ACI: Advance Commercial Information – Thông tin thương mại trước Khi xuất hàng đi Mỹ … Đọc tiếp Một Số Lưu Ý Về Release House B/L Khi Xuất Hàng Đi Mỹ Và Canada