BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Là đại lý bảo hiểm của AIG, chúng tôi cam đoan rằng hàng hóa của bạn luôn luôn được vận chuyển trong tình trạng an toàn nhất. Chính sách bảo hiểm của AIG sẽ đền bù cho mọi mất mát và tổn thất xảy ra cho hàng hóa của bạn với các loại hình bảo hiểm sau:

  • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển cho hàng hóa thông thường theo điều kiện bảo hiểm “A”, “B”, “C”
  • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển cho hàng lạnh (trừ thịt đông lạnh)
  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa (đường bộ, đường sắt, đường sông)
  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đa phương thức