Eimskip Reefer Container
Eimskip Reefer Container
Eimskip Line

Eimskip-Cool Choice in Logistics 

Eimskip được thành lập vào năm 1914 và là hãng tàu lâu đời nhất tại Iceland. Eimskip có mạng lưới 60 văn phòng tại 20 quốc gia, vận hành 20 con tàu với quy mô 1,680 nhân viên. 
Xem thêm về Eimskip