TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Eimskip là trở thành nhà cung cấp dịch vụ 3PL hàng đầu, nơi mà khách hàng có thể đến và được phục vụ tất cả các nhu cầu về logistics, với tầm nhìn là công ty xuất sắc trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và giải pháp vận chuyển.

Eimskip hoạt động vì mục tiêu hướng tới các cổ đông, môi trường, nhân viên và đặc biệt là khách hàng của mình.

Chúng tôi cam đoan rằng các CỔ ĐÔNG luôn nhận được mức lợi nhuận tốt từ sự phát triển bền vững của chúng tôi.

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động vì MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI.

NHÂN VIÊN của Eimskip luôn có cơ hội tốt để phát triển kỹ năng trong một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp mà ở đó, Eimskip là người dẫn lối đến các giá trị cốt lõi: thành tựu, hợp tác và tin cậy.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là chúng tôi luôn tận tâm phục vụ KHÁCH HÀNG với các giải pháp logistics tối ưu tập trung vào dịch vụ, chất lượng và sự tin cậy.