THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Mã số thuế: 0305287438

  • Hotline: Mr. Long | Mobile: 091-922 6984 | Email: Long@eimskip.vn 
  • Điện thoại: 028 6264 6380

  • Email: info@eimskip.vn

  • www.eimskip.com

DỊCH VỤ EIMSKIP