INCOTERMS 2020 Có Hiệu Lực – Những Thay Đổi Chủ Yếu

Phòng Thương mại Quốc tế (The International Chamber of Commerce – ICC)  vừa mới phát hành những cập nhật liên quan đến bộ tập quán thương mại quốc tế trong buôn bán hàng hóa và những thay đổi này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2020.

INCOTERMS được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế để vạch ra rõ ràng giới hạn về trách nhiệm của người mua và người bán. Nhiều bài viết liên quan đến vận tải quốc tế bao gồm những qui tắc này như: phương thức vận tải, phân chia rủi ro và các thủ tục xuất nhập khẩu.

INCOTERMS đề cập một cách chính xác thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán. Phiên bản đầu điên được xuất bản vào năm 1936 và kể từ đó được thay đổi/cập nhật thường xuyên để phù hợp với sự phát triển và mở rộng thương mại toàn cầu.

INCOTERMS 2020 đã được nâng cấp và thay thế để phù hợp với sự với triển của kinh tế toàn cầu, tăng cường sự quan tâm đến an ninh vận tải, bảo hiểm hàng hóa và vận đơn đã xếp hàng lên tàu dưới điều kiện FCA.

Vậy những thay đổi trong  INCOTERMS 2020 là gì?

Thay đổi về trách nhiệm bảo hiểm của điều kiện CIP/CIF

CIF (Cost-Insurance-Freight) and CIP (Carriage and Insurance Paid to) yêu cầu người bán phải mua một mức bảo hiểm nhất định cho người mua tương đương với điều kiện C (theo điều khoản bảo hiểm do hiệp hội bảo hiểm London ban hành). Tuy nhiên, 2 điều khoản này thường liên quan đến các loại hàng hóa khác nhau và đòi đòi hỏi mức độ bảo hiểm khác nhau.

Trong phiên bản nâng cấp INCOTERMS 2020, ICC đã cố gắng làm rõ sự khác biệt này. Kết quả là, điều kiện CIF sẽ có yêu cầu bảo hiểm tương tự (điều kiện C) nhưng điều kiện CIP sẽ được tăng mức độ bảo hiểm lên điều kiện A.

Điều kiện DAT chuyển thành DPU

DAT (Delivered-at-terminal) sẽ được thay thế bằng DPU (Delivery-at-Place Unloaded), điều nay có nghĩa là người bán sẽ chịu trách nhiệm giao hàng và chuyển giao rủi ro cho người mua khi hàng hóa đã được dỡ xuống phương tiên vận tải tại nơi giao hàng đã được chỉ định. DPU khá tương tự với DAP khi bổ sung thêm qui định dỡ hàng hóa.

Thêm tùy chọn OBL vào điều kiện FCA

Khi vận chuyển hàng hàng hóa dưới điều kiện FCA (Free Carrier), người mua và người bán có thể thỏa thuận và yêu cầu xuất trình vận đơn on-board sau khi hàng hóa được xếp lên tàu để thanh toán với ngân hàng.

Yêu cầu về an ninh

Trong phạm vi liên quan đến nghĩa vụ an ninh vận tải, do việc sàng lọc bắt buộc container ngày càng trở nên phổ biến hơn, vì thế những chi phí này được tính vào phí vận chuyển. INCOTERMS 2010 đã đề cập đến trách nhiệm đối với các yêu cầu an ninh và chi phí liên quan nhưng phiên bản 2020 làm cho những nghĩa vụ này trở nên đáng chú ý hơn.

Người bán/người mua sử dụng phương tiện vận tải riêng của họ

Các bên có thể sử dụng phương tiện vận tải riêng của họ khi thỏa thuận theo điều kiện FCA, DPU, DAP và DDP. INCOTERMS 2010 giả định rằng việc bận chuyển hàng hóa sẽ được thực hiện bởi bên thứ ba. Nó không giải quyết được trường hợp người bán hoặc người mua tự sử dụng phương tiện vận tải của họ, chẳng hạn như xe tải. INCOTERMS 2020 làm rõ vấn đề này. Ví dụ: người mua theo điều kiện FCA INCOTERMS 2020 có nghĩa vụ phải kí kết hợp đồng hoặc sắp xếp việc chuyên chở hàng hóa từ nơi được chỉ định bằng chi phí riêng của họ.


Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 028 6264 63 80

Email: info@eimskip.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *