Hợp Đồng Chuyên Chở Hàng Hóa Bằng Đường Biển Là Gì?

Eimskip Container

Hợp Đồng Chuyên Chở Hàng Hóa Bằng Đường Biển là môt trong ba chức năng cơ bản của vận đơn đường biển (Bill of Lading). Vận đơn đường biển (B/L hay Bill of Lading) là một trong những chứng từ quan trọng nhất trong chu trình vận chuyển và có nhiều loại khác nhau như Vận đơn theo lệnh (Negotiable B/L hay Order B/L) hay Vận đơn đích danh (Straight B/L) với các sự kết hợp khác nhau như Port to Port B/L, B/L trong vận tải kết hợp hay B/L trong vận tải đa phương thức,…

Vận đơn có 3 chức năng cơ bản:

  • Là một biên lai của người chuyên chở xác nhận là họ đã nhận hàng để chở
  • Là một bằng chứng của một hợp đồng vận tải đường biển
  • Là một chứng từ sở hữu hàng hóa

Đối với vai trò là một bằng chứng của một hợp đồng vận tải đường biển, thuật ngữ “Bằng chứng” được nhấn mạnh vì trái với suy nghĩ chung của nhiều người, một Vận đơn không phải là một Hợp đồng giữa người bán và người mua, cũng không phải là một Hợp đồng chuyên chở giữa đơn vị vận chuyển và người giao hàng.

Vậy nếu Vận đơn là bằng chứng của một hợp đồng chuyên chở, vậy thì Hợp đồng chuyên chở là gì? Đây là vấn đề mà nhiều người trong ngành đặt câu hỏi và tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ trong bài viết này.

Cornell Law School định nghĩa Hợp đồng là “Một thỏa thuận giữa các bên tư nhân tạo ra các nghĩa vụ chung có thể thi hành theo luật định. Các yếu tố cơ bản cần có để thỏa thuận trở thành hợp đồng có hiệu lực pháp luật là: sự đồng thuận của các bên, được thể hiện bằng một đề nghị hợp lệ và sự chấp nhận; sự suy xét đủ; khả năng; và tính hợp pháp.”

Nhiều hãng tàu định nghĩa “Vận chuyển có nghĩa là toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động và dịch vụ do Người vận chuyển thực hiện liên quan đến Hàng hóa có trong Vận đơn của họ.”

Vì vậy, một Hợp đồng vận chuyển có thể được định nghĩa như là một thỏa thuận được ký kết giữa người vận chuyển và khách hàng về việc người vận chuyển vận chuyển hàng hóa từ Điểm A đến Điểm B mà khách hàng phải trả tiền cước.

Theo định nghĩa này, một trong những yếu tố cơ bản của hợp đồng vận chuyển là một lời đề nghị hợp lệ và sự chấp nhận.

Trong trường hợp của một giao dịch vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, một đề nghị và sự chấp nhận có thể bắt đầu với một báo giá vận chuyển của người vận chuyển và được khách hàng chấp nhận. Việc chấp nhận có thể ở dạng email xác nhận việc chấp nhận mức giá đã báo hoặc đặt chỗ với nhà vận chuyển.

Theo truyền thống, hợp đồng vận chuyển được ký kết trước khi phát hành vận đơn và hợp đồng vận chuyển sẽ cung cấp các điều khoản như dưới đây nói rằng chuyến hàng sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Vận đơn.

“Xác nhận đặt chỗ (Booking Confirmation) này được phát hành theo yêu cầu và để thuận tiện cho Người bán, nhưng vẫn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Vận đơn tiêu chuẩn của Hãng vận chuyển cho giao dịch này, có thể được xem trực tuyến hoặc có thể lấy bản sao từ Hãng vận chuyển hoặc các đại lý của hãng.”

Các quy ước và quy tắc được sử dụng phổ biến liên quan đến Vận chuyển Hàng hóa bằng Đường biển định nghĩa Hợp đồng chuyên chở như sau:

Các công ước liên quan chi phối việc vận chuyển có thể được xác định bằng cách tham khảo Trang 1 (Điều khoản và Điều kiện – thường được gọi là ‘Mặt sau của vận đơn’) trong vận đơn của bất kỳ hãng vận chuyển nào.

Đây là lý do mà Vận đơn được gọi là “Bằng chứng của Hợp đồng Vận chuyển” vì Hợp đồng Vận chuyển đã được tạo lập khi người vận chuyển đưa ra đề nghị và khách hàng chấp nhận và hàng hóa được xếp lên tàu thậm chí trước khi vận đơn được phát hành.

Có một số loại hợp đồng được lập ra trước khi phát hành vận đơn – Hợp đồng thuê tàu, Hợp đồng chuyên chở, Thỏa thuận thu xếp vận chuyển hoặc mẫu Booking note đơn giản để giữ chỗ trên tàu.

Cũng có trường hợp Vận đơn trở thành Hợp đồng chuyên chở và cũng có những trường hợp Vận đơn dẫn chiếu đến hợp đồng vận chuyển để tham khảo các điều khoản và điều kiện.

Do đó, việc hiểu mối quan hệ giữa Hợp đồng vận chuyển và Vận đơn và ảnh hưởng của hai loại chứng từ này đối với các bên liên quan là rất quan trọng.

Vậy thì không có Hợp đồng vận chuyển hữu hình nào hay sao?

Vận đơn làm bằng chứng của hợp đồng vận chuyển áp dụng cho các chuyến hàng mà người gửi hàng vận chuyển hàng với số lượng nhỏ bằng dịch vụ đóng container hoặc dịch vụ hàng rời mà không có hợp đồng thuê tàu.

Trong trường hợp vận chuyển bằng container, việc khách hàng gửi email hoặc điện thoại cho hãng vận chuyển yêu cầu đặt chỗ hoặc xác nhận đặt chỗ do hãng vận chuyển gửi cho khách hàng được coi là Hợp đồng vận chuyển được lập trên cơ sở đề nghị và chấp nhận và được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện được nêu trong vận đơn.

Nhưng cũng có trường hợp Vận đơn được coi là Hợp đồng vận chuyển.

Trường hợp có hợp đồng thuê tàu, đặc biệt khi người gửi hàng thuê toàn bộ con tàu từ chủ tàu, thì vận đơn phát hành cùng với hợp đồng thuê tàu không phải là các điều khoản của hợp đồng vận chuyển giữa chủ tàu và chủ hàng vì trong trường hợp này, hợp đồng giữa chúng chỉ được điều chỉnh bởi các điều khoản của Hợp đồng thuê tàu.

Trong trường hợp hợp đồng được điều chỉnh bởi Hợp đồng thuê tàu, vận đơn chỉ đóng vai trò như là biên lai xác nhận đã nhận hàng để chở và là một chứng từ sở hữu trong trường hợp bên thuê vận chuyển quyết định bán hàng hoá trong quá trình hàng hoá vẫn đang trên đường vận chuyển.

Tuy nhiên, thông thường vận đơn sẽ giống hợp đồng thuê tàu, áp dụng cho việc vận chuyển hàng hóa bằng cách tham chiếu đến ngày và địa điểm của hợp đồng thuê tàu.

Có những trường hợp khi vận đơn tham chiếu đến một hợp đồng thuê tàu chuyến cụ thể, nếu vận đơn được ký hậu cho chủ sở hữu mới thì bản copy của hợp đồng thuê tàu cũng nên được xuất trình cùng với vận đơn, vì hợp đồng thuê tàu chuyến mới là Hợp đồng chuyên chở.

Nếu không có sự đề cập đến hợp đồng thuê tàu trong vận đơn hoặc ngược lại, đây có thể được coi là hai hợp đồng riêng biệt giữa các bên về việc vận chuyển cùng một loại hàng hóa, có nghĩa là hai hợp đồng này có thể xảy ra xung đột.

Theo các chuyên gia trong ngành, khi có xung đột giữa các điều khoản kết hợp và các điều khoản được in trên chính vận đơn, thì điều khoản in trên vận đơn sẽ chiếm ưu thế hơn bất kỳ điều khoản kết hợp nào.

Vận đơn trở thành hợp đồng chuyên chở khi nó được ký hậu cho một người không phải là một bên của hợp đồng thuê tàu vì sau đó vận đơn là hợp đồng chuyên chở mới giữa hai bên.

(Nguồn: shippingandfreightresource.com)


Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 028 6264 63 80

Email: info@eimskip.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *