Qui Trình Yêu Cầu Bồi Thường Hàng Hóa Bị Tổn Thất

Dù cho là các tổ chức hay cá nhân, tất cả đều cảm thấy không dễ chịu chút nào khi mà họ nghe đến việc hàng hóa bị tổn thất trong quá trình vận chuyển. Hàng hóa có thể là một món hàng họ đặt hàng trực tuyến hoặc lớn hơn là một container hàng mà họ muốn nó được giao tại một địa điểm chỉ định một cách an toàn trong vai trò là nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Tổn thất đối với container hoặc hàng hóa là đôi khi không thể tránh khỏi khi hàng hóa được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác. Vì thế, có một qui trình rõ ràng mà một công ty logistics có thể dựa vào để đòi bồi thường cho hàng hóa bị tổn thất. Trong hầu hết các tình huống, trách nhiệm của một freight forwarder được quyết định bởi điều khoản chuyên chở hàng hóa mà họ ký kết.

Hầu hết các công ty liên quan vào qui trình vận chuyển một lô hàng muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổn thất hàng hóa nhanh và chính xác nhất có thể.

Vì thế, điều đầu tiên họ cần khi cần giải quyết những rắc rối như thế này là vận tải đơn (bill of lading). Vận tải đơn là một văn bản rất quan trọng vì nó là bằng chứng của việc chuyên chở giữa chủ hàng và công ty vận chuyển. Các điều khoản liên quan đến trách nhiệm vận chuyển luôn luôn được in ở mặt sau của vận tải đơn.

Người nhận hàng phải gửi khiếu nại tổn thất ngay lập tức sau khi nhận được hàng. Trong trường hợp hàng hóa được mua bảo hiểm thì phải liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để kiểm tra và làm biên bản đánh giá tổn thất theo hướng dẫn của công ty bảo hiểm. Người nhận hàng phải thông báo đến công ty vận chuyển về tổn thất của hàng hóa trong vòng 24 giờ. Người nhận hàng được khuyến nghị là dừng việc dỡ hàng khỏi container khi thấy rằng hàng hóa bị tổn thất cho đến khi có sự chứng kiến của giám định viên để điều tra nguyên nhân dẫn đến tổn thất.

Người chuyên chở chịu trách nhiệm vận chuyển lô hàng đó sẽ được thông báo bởi công ty vận chuyển sau khi nhận được thông báo đòi bồi thường tổn thất hàng hóa.

Thông báo này được gọi là ‘Letter of Intent to File a Claim’ nhằm mục đích mô tả chi tiết về lô hàng cho người chuyên chở. Hàng hóa bị tổn thất phải được chụp ảnh để có thể cho thấy mức độ hư hỏng xảy ra đối với mặt hàng và bao bì, không được can thiệp cho đến khi hàng hóa được giám định để xác định nguyên nhân của thiệt hại.

Nguyên nhân có thể gây ra thiệt hại và mức độ của thiệt hại phải được tính đến trước khi đệ trình yêu cầu bồi thường bằng văn bản cho công ty bảo hiểm của chủ hàng hoặc cho công ty vận chuyển trong trường hợp hàng hóa không được mua bảo hiểm. Thông thường, điều đầu tiên mà giám định viên cần kiểm tra là container được xếp lên tàu như thế nào và hàng hóa được đóng gói như thế nào bởi vì việc xếp hàng và đóng gói không đúng cách có thể làm cho hàng hóa bị dịch chuyển trong quá trình chuyên chở có thể làm cho chủ hàng phải chịu trách nhiệm về tổn thất.

Văn bản đòi bồi thường phải chứng minh được quyền sở hữu đối với hàng hóa, báo cáo giám định kèm hình ảnh hàng hóa bị tổn thất và các chú thích đi kèm.

Ngoài ra, văn bản đó phải bao gồm hóa đơn thể hiện giá trị của lô hàng, tuyên bố yêu cầu bồi thường thể hiện tổng giá trị thiệt hại và văn bản giải thích nguyên nhân gây ra thiệt hại cũng như cách thức xử lý hàng hóa bị hư hỏng.

Sau khi công ty vận chuyển nhận được yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, họ phải xác nhận việc tiếp nhận yêu cầu này và tiến hành xử lý yêu cầu của chủ hàng trong một khoảng thời gian tiêu chuẩn từ 4 đến 6 tuần, tùy thuộc vào mức độ và tính chất của thiệt hại. Sau đó, họ phải thông báo sớm nhất cho chủ hàng về kết quả điều tra liên quan đến thiệt hại. Yêu cầu bồi thường phải được tiến hành theo đúng qui định của pháp luật và tính chất của thiệt hại. Tuy nhiên, việc giải quyết bất kì khiếu nại nào không thể được thực hiện cho đến khi người chịu trách nhiệm về thiệt hại đã thanh toán các hóa đơn liên quan đến lô hàng theo yêu cầu bồi thường.

TỔN THẤT HÀNG HÓA LUÔN LUÔN XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN TỪ ĐỊA ĐIỂM NÀY ĐẾN ĐỊA ĐIỂM KHÁC.

Tổn thất xảy ra do bao bì không tốt, cách thức xếp hàng trong container có thể tránh được bằng cách đảm bảo hàng hóa được đóng gói và sắp xếp tốt.

Qui trình và thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại giúp ích rất nhiều trong việc quyết định trách nhiệm và mức độ của các bên liên quan. Công văn yêu cầu bồi thường thiệt hại thì cần thiết vì nó bao gồm tất cả các chi tiết về container, trong khi đó báo cáo giám định sẽ chỉ ra các tổn thất xảy ra cùng với các chứng cứ cụ thể được lưu bằng hình ảnh. Qui trình yêu cầu bồi thường thiệt hại bắt buộc phải tuân thủ theo luật pháp và các qui định liên quan đến tính chất hàng hóa.


Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 028 6264 63 80

Email: info@eimskip.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *