“Shipped On Board Date” và “Bill Of Lading Date” – Khác Nhau Như Thế Nào?

BILL OF LADING LÀ GÌ?

Vận đơn đường biển (Bill of Lading) được sử dụng trong các lô hàng vận chuyển bằng đường biển. Cụ thể, đó là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa nhà vận chuyển và người gửi hàng, và là một chứng từ sở hữu. Vận đơn đường biển là chứng từ vận chuyển quan trọng do hãng tàu hoặc đại lý của hãng tàu phát hành cho khách hàng.

Nhiều nhà xuất khẩu có thể lưu ý thuật ngữ “Shipped On Board” trong vận đơn, vì các nhà xuất khẩu này tham gia vào thương mại toàn cầu và thường xuyên sử dụng L/C. “Shipped On Board Date” cũng có thể được ghi trong vận đơn là “Clean On Board Date” hoặc “Laden On Board Date.”

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Vận đơn đường biển tại đây: https://logisticsinvietnam.vn/bl-van-don-duong-bien-va-nhung-van-de-lien-quan/

Tìm hiểu về L/C tại đây: https://logisticsinvietnam.vn/lc-la-gi-uu-nhuoc-diem-khi-su-dung-lc/

“SHIPPED ON BOARD DATE” LÀ GÌ?

“Shipped On Board Date” là ký hiệu được thêm vào bởi người phát hành vận đơn, xác nhận hàng hóa đã được xếp lên tàu. Ký hiệu này được tạo bởi hãng tàu hoặc đại lý của hãng tàu tại cảng đi và ghi rõ hàng hóa được xếp lên tàu nào. Vận đơn có ký hiệu “Shipped On Board” mang lại sự an toàn cao hơn cho các nhà nhập khẩu và ngân hàng của các nhà nhập khẩu.

Nhiều L/C yêu cầu một “Shipped On Board Ocean Bill of Lading”. Có nghĩa là Vận đơn phải là bản gốc và hiển thị “Shipped On Board Date” thì mới đáp ứng được yêu cầu của L/C. Ký hiệu này thường được ghi trong nội dung của Vận đơn và hiển thị cùng với “On Board Date”.

“BILL OF LADING DATE” LÀ GÌ?

“Bill of Lading Date” là ngày mà vận đơn được phát hành. “Shipped On Board Date” và “Bill of Lading Date” là hai ngày khác nhau và có thể không cùng một ngày. Chúng khác nhau bởi vì container có thể đã được xếp lên tàu vào một ngày, trong khi đó vận đơn được phát hành cho khách hàng vào một ngày sau đó.

Ví dụ, nếu một container được xếp trên tàu vào ngày 02/04/2018, ngày vận đơn của nó không thể sớm hơn “Shipped On Board Date” vì vận đơn chỉ có thể được phát hành sau khi một container được xếp lên tàu . “Bill of Lading Date” phải cùng ngày hoặc sau ngày “Shipped On Board Date”.

Nếu chứng từ vận chuyển không hiển thị “Shipped On Board Date”, thì “Bill of Lading Date” được coi là “Shipped On Board Date”. Không thể phát hành vận đơn mà không có “Shipped On Board Date”.

Ngày nay, hầu hết vận đơn đều được phát hành có ký hiệu “On Board”. Do đó, đa số các vận đơn đường biển hiện nay có thể được phân loại là ““Shipped On Board Bill Of Lading”.


Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 028 6264 63 80

Email: info@eimskip.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *